Th. H. F. van Riemsdijk1848-1923

In de jaren 80 van de 19e eeuw verschenen van de hand van Theodorus Helenus Franciscus van Riemsdijk (1848-1923)
enkele boeken over de St. Jacobskerk (Jacobikerk) in Utrecht. Deze werken zijn sinds de eeuwwisseling vrij van copyright.

Geschiedenis van de Kerspelkerk van St. Jacob (concept)
Bijdragen tot de Geschiedenis van de Kerspelkerk van St. Jacob
Peintures murales